🎄❤️ Glædelig 22. december ❤️🎄

Hvorfor er det egentlig lige, at julen falder d. 24. december?

Omkring år 300 besluttede de kristne kirkefædre, at Jesus var blevet født den 25. december. Men Norden adskiller sig fra resten af verden ved at starte med at fejre hans fødselsdag den 24. december.

Eller gør det? I Danmark fejres julen faktisk også den 25. december. Fra gamle dage har der nemlig i Norden været tradition for at begynde den nye dag, når mørket falder på. Det vil sige, at den 25. december begynder, når mørket falder på den 24. december.

I dag er der godt nok tradition for at sige, at man i Norden fejrer julen den 24. december, men skal man følge den nordiske tradition, som står beskrevet i de gamle islandske sagaer, passer det ikke. En ny dag begyndte dengang ved solnedgang i stedet for som nu ved midnat. I kvadet “Havamal” fra middelalderen hedder det fx “Ved kvæld (aften) skal dag leve”.

Men resten af den kristne verden er heller ikke på sikker grund mht. fejringen af julen. Ingen ved nemlig med sikkerhed, hvornår Jesus egentlig blev født. Eller – for nu at være korrekt – ingen andre end Maria, Josef, fødselshjælperne, Kroejeren, Hyrderne på marken og måske de vise mænd.

En række historikere har fx analyseret Biblens beskrivelser og er nået frem til, at Jesus blev født om foråret – formentlig i marts måned. Andre har med udgangspunkt i de historiske begivenheder og personer, som er nævnt i Biblen, regnet sig frem til, at Jesus må være født seks år tidligere, end vi regner med. Men når jeg tænker på, hvor meget jeg roder, hver gang vi skifter årstal, er der ingen, der skal undersøge det nøjere.

I østkirken, som fejrer julen efter den julianske kalender, ligger julen 12 dage efter vores gregorianske kalendersystem og derfor fejrer de først højtiden den 7. januar. Men for østkirken er den 7. januar ikke desto mindre den 25. december.

Så med lidt geografisk smidighed kan man faktisk nå at holde jul to gange om året.

Kalenderlågen gemmer på Pigekoret og selve Phillip Faber, der synger en af de julesalmer, som vi nok alle har kendt fra vores tidligste barndom og med større eller mindre musikalitet har sunget og fejlsunget. Lige netop: “Et barn er født i Bethlehem”, som stammer fra den latinske middelaldersalme “Puer natus in Bethlehem”. Og det er vel det, det hele handler om. Så kan andre – som med corronarestriktioner – forhandle politisk om resten.

Det’ sørme – det’ sandt – de’cember. Det’ sørme – det’ snart – det’ jul. Det her’ min kalender.

❣️🎄Pas på jer selv og hinanden 🎄❣️

Efterlad en kommentar